Gdzie można studiować stosunki międzynarodowe? Na zdjęciu mapa Europy.

Stosunki międzynarodowe to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem złożonych relacji politycznych, gospodarczych i kulturowych między państwami i podmiotami międzynarodowymi. Studia w tej dziedzinie przygotowują do kariery w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, think tankach czy mediach. Gdzie zatem warto studiować stosunki międzynarodowe?

Studia stosunków międzynarodowych w Polsce

Stosunki międzynarodowe można studiować na wielu polskich uczelniach. Kierunek ten oferują zarówno uniwersytety, jak i prywatne szkoły wyższe.

Na których uczelniach

Do czołowych ośrodków akademickich w Polsce, gdzie można zdobyć wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, należą m.in.:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia oferują również uczelnie niepubliczne, takie jak:

 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Programy studiów

Programy studiów stosunków międzynarodowych w Polsce obejmują zazwyczaj nauki o polityce, historię dyplomacji, prawo międzynarodowe, ekonomikę oraz języki obce.

Na pierwszym roku studenci zdobywają szeroką wiedzę ogólną, a w kolejnych latach mogą specjalizować się w wybranych obszarach – np. studia europejskie, bliskowschodnie czy azjatyckie.

Część zajęć prowadzona jest w językach obcych, co pozwala rozwijać kompetencje językowe. Studenci odbywają również praktyki zawodowe m.in. w think tankach, organizacjach pozarządowych czy mediach.

Studia na najlepszych uczelniach w Europie

Studia stosunków międzynarodowych na światowym poziomie oferują uczelnie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Holandii. Programy są tam bardzo konkurencyjne, ale dają możliwość zdobycia wiedzy pod okiem wybitnych specjalistów.

Wybrane programy w Wielkiej Brytanii

Brytyjskie uniwersytety cieszą się renomą na całym świecie. Wśród najlepszych programów można wymienić m.in.:

 • International Relations na London School of Economics – uznawany za #1 na świecie
 • Politics and International Relations na University of Oxford – elitarny program w jednej z najstarszych uczelni świata

Studenci mają dostęp do znakomitych bibliotek i baz danych, a także możliwość odbycia staży w organizacjach międzynarodowych z siedzibą w Londynie.

Programy we Francji

Francuskie uczelnie również mają bogatą ofertę studiów stosunków międzynarodowych, np.:

 • Affaires internationales w Sciences Po w Paryżu – program nastawiony na kształcenie przyszłych dyplomatów i urzędników organizacji międzynarodowych
 • Relations internationales na Uniwersytecie Paryskim 1 Panthéon-Sorbonne – studia łączące wiedzę akademicką z praktycznymi umiejętnościami zawodowymi

Studiowanie we Francji to okazja do nauki języka francuskiego oraz poznania kultury tego kraju od wewnątrz.

Stypendia i wymiany studenckie

Aby studiować za granicą, nie trzeba wydawać fortuny. Wiele programów oferuje stypendia, a studenci mogą aplikować o pomoc finansową z funduszy unijnych np. Erasmus+.

Wymiany studenckie pozwalają spędzić semestr lub rok na zagranicznej uczelni, zdobywając wiedzę i doświadczenie w międzynarodowym środowisku. Jest to cenne uzupełnienie studiów w kraju.

Studia stosunków międzynarodowych otwierają wiele ścieżek kariery i pozwalają zrozumieć złożone procesy globalne. Warto rozważyć studia w Polsce i za granicą, aby zdobyć gruntowne wykształcenie i kwalifikacje cenione na rynku pracy.