Ojciec Rydzyk ma poważne kłopoty. Grozi mu do 10 lat więzienia!

Ojciec Rydzyk ma poważne kłopoty. Grozi mu do 10 lat więzienia!

Czyżby w końcu ojciec Tadeusz Rydzyk sie doigrał? Jak się okazuję on jak i inni członkowie zarządu fundacji Lux Veritatis staną przed sądem. Sama sprawa dostała już swoją sygnaturę. Rydzykowi grozić może nawet do 10 lat więzienia!

Jak podaje portal Onet.pl członkowie zarządu fundacji Lux Veritatis staną przed sądem w procesie karnym. Oznacza to, że ojciec Tadeusz Rydzyk wraz z jego najbliższymi współpracownikami, czyli ojcem Jana Króla i Lidii Kochanowicz-Mańkiej – odpowiedzą za nieudostępnienie informacji publicznej.

Subsydiarny akt oskarżenia wniosła Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Trafił on do sądu w czerwcu ubiegłego roku.

Sprawa nie zostanie umorzona

Okazuję się, że sad twierdzi, że sprawa nie zostanie umorzona. Sprawa dostała już swoją sygnaturę i wkrótce zostanie ustalony termin pierwszego posiedzenia. Fundacja ojca Rydzyka oskarżona jest za nieudostępnienie informacji publicznej.

Co ciekawe ta sprawa trwa już od pięciu lat. W 2016 r. Sieć Obywatelska Watchdog złożyła wniosek do Lux Veritaris o udostępnienie informacji o działaniach finansowanych ze środków publicznych. Najpierw fundacja ojca Rydzyka wcale nie udostępniła tych danych, a później jedynie w części.

Zarzuca się fundacji toruńskiego kapłana, że doszło do naruszenia artykułu 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który brzmi:

“Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Ten przepis powiązano także z dwoma paragrafami kodeksu karnego:

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Źródło: onet.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *